Werf: Weduwe F. Hinloopen, werf 'Koning David'

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Weduwe F. Hinloopen, werf 'Koning David'".

Algemeen

De werfcode is: =WedFHinloopen-Amster
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Grote Wittenburgerstraat 160 in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 150 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 90 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Bijzonderheden

Naast deze werf "Koning David" van de Weduwe F. Hinloopen op Wittenburg in Amsterdam bestond ook de werf "De Valk" van J. Hinloopen, aan de Valkenburgerstraat/Uilenburgergracht; en de werf van de Gebr. Hinloopen, eveneens "De Valk" genaamd, aan de Korte Ouderkerkerdijk 16 in Ouderkerk aan de Amstel - vanaf 1921 Amsterdam;. Ik heb het als volgt opgelost:
- "J. Hinloopen", "Gebr. Hinloopen en "De Valk" vóór 1913 aan de Valkenburgstraat
- "Gebr. Hinloopen" en "De Valk" vanaf 1913 aan de Korte Ouderkerkerdijk. Ook alle "Hinloopen"s in Ouderkerk a/d Amstel horen hier thuis
- "J. Hinloopen" ook na 1913 nog aan de Valkenburgerstraat (dat is er overigens maar één, uit 1921)
- "F. Hinloopen", "Wed. (F.) Hinloopen" en scheepswerf "Koning David" aan de Grote Wittenburgerstraat

Pas op: de toenmalige nummering van de percelen komt niet overeen met de huidige nummers. De werf lag in het noordwesten van Wittenburg, ter hoogte van de huidige Derde Wittenburgerdwarsstraat.

Mijn voornaamste bron is de genalogie van Franciscus Hinloopen. Maar dit is nou juist NIET de "F." in de firmanaam, daar is hij te jong voor. Misschien één van de twee Gebroeders, van de andere werf De Valk?

Het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam heeft een aantal stukken die gaan over de scheepswerf Koning David aan de Uilenburgergracht uit 1908 (uitbreiding van de werf) en 1911 (onteigening van de werf). Dat moet ik eens uitzoeken!

Er is een eerdere werf Koning David op Wittenburg geweest: in de Amsterdamsche Mercurius van 1809 wordt aangekondigd dat op 25 september 1809 zal worden geveild "Een scheepstimmerwerf en erve, genaamd de Koning David" aan de Grote Wittenburgerstraat N. 130. Dat is vrijwel zeker niet dezelfde werf.

Ik heb zoveel uitzoekwerk in deze werf gestoken dat ik er uiteindelijk maar een artikel over geschreven heb.

(JS, januari 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!