Werf: Wed. D. van Suijlekom

in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. D. van Suijlekom".

Algemeen

De werfcode is: =WedSuijlekom-Raamsdo
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Steenpad (?) in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 175 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 24 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Bijzonderheden

Werf zou gestopt zijn in 1916.

Er zijn, volgens de Wervenlijst van Binnenvaarttaal, tegelijkertijd twee werven van Van Suijlekom in Raamsdonksveer.

Enerzijds de werf van D. (Dirk) van Suijlekom (vanaf 1890 de Weduwe D. van Suijlekom), die gelegen was aan het Steenpad (dat in ieder geval in 2020 niet meer bestaat) aan de Haven van Raamsdonksveer.
Om de een of andere reden geven de metingen voor deze werf af en toe als werfplaats Geertruidenberg op.
De genealogie van Dirk en zijn weduwe zijn terug te vinden. Eerst Dirk: "Dirk van Suijlekom, geb. te Oosterhout in 1836, scheepstimmerman, ovl. te Raamsdonk op 9 feb 1890." Hij trouwt op 8 oktober 1868 met Jacoba Johanna van Dongen: "dochter van Johannes van Dongen (bakker) en Johanna Dorrenboom, geb. te Raamsdonk op 16 dec 1844, ovl. te Raamsdonk op 30 mrt 1915." En daarmee heeft de Weduwe een naam. Dirk en Jacoba krijgen 15 kinderen, van wie er 9 volwassen worden. Geen van hen gaat in het scheepsbouwvak - en zo wordt het duidelijk waarom de werf in 1916 stopt.

Anderzijds de werf van D.P. van Suijlekom. Zie aldaar.

En dan blijven we zitten met de metingen waarbij als werf alleen maar staat "Van Suijlekom" al dan niet met firma ervoor.
Om te beginnen het gemakkelijke stuk. Ervan uitgaand dat de werf van de Weduwe D. stilvalt na de dood van Jacoba van Dongen (de weduwe dus), ken ik alle metingen die na 1916 niet meer vermelden dan "Van Suijlekom" (met of zonder de "Van", met of zonder "Firma") toe aan D.P. van Suijlekom.
Dan hebben we nog steeds 135 metingen waarvan het onduidelijk is of ze gebouwd zijn bij D.P. van Suijlekom en Zoon, of bij de Wed. P, van Suijlekom. Opmerkelijk is dat zich hier maar 6 'eerste metingen' tussen zitten, dus (vrijwel) zeker nieuwgebouwde schepen op die werf. Dus hoe ik e.e.a. verdeel over de beide werven maakt voor de bouwlijsten niet heel veel uit, voor het aantal metingen wel.
Maar ik moet ze wel verdelen ... en ik heb geen enkel criterium! Dus voeg ik deze schepen toe aan zowel de lijst met metingen van de werf van (de weduwe van) D. van Suijlekom als aan de lijst met metingen van de werf van D.P. van Suijlekom. Dat zijn dus 135 dubbeltellingen, en zeven schepen die op de bouwlijst van beide werven voorkomen. CAVEAT LECTOR!
Het alternatief was geweest dat ik deze metingen in een aparte, virtuele werf "Van Suijlekom" zonder meer had gezet. Maar dan weet je dus zeker dat je metingen (en enkele nieuwgebouwde schepen) op BEIDE werven zou gaan missen ... Dan maar aan beide werven toekennen.

Hmmm. Zie dit bericht in De Echo van het Zuiden, 2 augustus 1908, pagina 9: "RAAMSDONKSVEER. Met gunstig gevolg liep heden van de werf van de Wed. D. van Suijlekom alhier te water het stalen schip Cornelia. ...

In hetzelfde stukje: "Deze week vertrok van dezelfde werf [Wed. D. Van Suilekom in Raamsdonksveer dus, JS] de nieuw gebouwde zeesleepboot "Ameland" eigenaars de heeren Frater Smid en Schaap te Groningen". Dit schip staat in de metingen onder de WERF van Frater Smid en Schaap. Ik reken hem hier bij Van Suijlekom.

Er zaten ook werven van Van Suijlekoms in Drimmelen (Werfcode: =Suijlekom-Drimmelen) en (misschien) in Oosterhout (Werfcode: =Suijlekom-Oosterhout)

(JS, maart 2020, aangevuld februari 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!