Werf: N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij

in Weert

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =Weerter-Weert
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Leuken, No. D. 39 (Thans: Scheepsbouwkade 22) in Weert.  

Er staan 84 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 44 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1976.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Voor de verandering eens een buitengewoon goed gedocumenteerde werf.
Opgericht (gekocht) in 1897. Vanaf 1907 ijzerwerf - en vanaf 1907 de N.V. Bouwer van Weerter Kempenaars. Gesloten in 1995. Zie verder de verwijzingen, die spreken voor zich.

Die ene meting van Driessen te Roermond zet ik hierbij.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!