Werf: Scheepswerf en Machinefabriek Welgelegen

in Harlingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Machinefabriek Welgelegen".

Algemeen

De werfcode is: =Welgelegen-Harlingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuiderhaven, vanaf 1992 Lange Lijnbaan 5 in Harlingen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 68 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 16 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. van der Werf en zonen in Harlingen.

Bijzonderheden

Voortzetting van de werf van Van de Werf. Zie aldaar.

Vele eigenaren, maar de naam Welgelegen is tot 2004 gehandhaafd. Alle metingen onder de naam Welgelegen. Vier keer "Weltevreden", maar die beschouw ik als verschrijvingen (JS, mei 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!