Werf: Joon Molles van der Werf

in Kootstertille

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Joon Molles van der Werf".

Algemeen

De werfcode is: =Werf-Kootstertille
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was aan het einde van de Mounestrjitte in Kootstertille.  

Er staan 66 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 36 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1897.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Werf is gesticht na 1821. In 1840 gekocht door Minne Haykes van der Werff (ja, dubbele "f"). In 1853 overleed Minne Haykes en kwam Molles Minnes van der Werf (nu wel een enkel "f") in het bezit van de werf. In 1888 kwam de werf in handen van Joon Molles van der Werf. Deze bouwde vanaf 1897 ijzeren schepen. In 1911 vertrol Joon Molles naar Harlingen en verkocht de werf aan Foppe Roelof Veenstra. Dat was de schoonvader van Molle Joons van der Werf, die de wef van zijn vader voortzette. Maar de vrouw van Molle Joons (de dochter van Veenstra dus) overleed in 1916 en het avontuur van Joon Molles in Harlingen mislukte. Dus kwam Joon Molles in 1918 terug en kocht de werf terug van Veemstra. In 1921 verkoopt hij de werf aan een andere zoon: Harm Joons van der Werf. Die beëindigde de werf in 1926 en verkocht de grond. Op het terrein is tegenwoordig (2020) sleep- en bergingsbedrijf VOF F. van Santen gevestigd.

(JS, augustus 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!