Werf: W. van der Werf

in Norgervaart

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. van der Werf".

Algemeen

De werfcode is: =Werf-Norgervaart
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Norgervaart.

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1888.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Bijzonderheden

Uit het Geheugen van Drenthe:
"Ruurd van der Werf, afkomstig uit Friesland begon in de 19e eeuw een scheepswerf aan de noordzijde van de Norgervaart, niet ver van de Drentsche Hoofdvaart. Hier werden voornamelijk bokken en pramen gebouwd en gerepareerd. Zijn zoon Wietse volgde hem op. Begin 20e eeuw werd deze werf opgeheven."

Varen in Assen is wat specifieker: "In 1854 begon Ruurd van der Werf aan de Asser kant van de Norgervaart een scheepswerf. Opvolger zoon Wietse, bleef schepen in hout bouwen, terwijl de concurrentie het gemak van staal inmiddels had omarmt. “IJzer drijft niet”, was zijn devies. In 1914 moest hij zijn scheepswerf sluiten."

Op de foto's op Kustvaartforum staat toch duidelijk een ijzeren schip in aanbouw. Het is mogelijk dat daar de werf van Fernhout in Smilde en deze werf dooreengehaald worden.

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!