Werf: R. van der Werf

in Smilde, Hijkersmilde, Bovensmilde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "R. van der Werf".

Algemeen

De werfcode is: =Werf-Smilde
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Vaartweg 41 in Smilde, Hijkersmilde, Bovensmilde.  

Er staan 15 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1876.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit zijn eigenlijk twee werven. Ik citeer het Geheugen van Drenthe: "Halverwege de 19e eeuw was aan de noordzijde van de Norgervaart in Bovensmilde de scheepswerf met langshelling van Ruurd van der Werf gevestigd. Op deze werf werden hoofdzakelijk pramen en bokken gebouwd en gerepareerd. Later volgde zijn zoon Wietse hem op. Rond 1900 werd deze werf opgeheven. Omstreeks 1910 begon Wietses zoon, Ruurd van de Werf, in Hijkersmilde tegenover de monding van de Opsterlandse Compagnonsvaart (Witte Wijk) aan de Temingerdraai (nu Vaartweg 41) de scheepswerf Smilde. Vanaf 1940 voerde deze werf de bedrijfsnaam 'Firma R. van de Werf jr.; Scheepswerf, Motorherstel- en Constructiewerkplaats'. Deze scheepswerf had een sleep- en kanthelling en kreeg later ook een dwarshelling.

In 1953 werd dit bedrijf opgeheven. Ruurds zoon, opnieuw een Wietse, begon in 1938 een eigen scheepswerf in Meppel [...]" Dat is Scheepswerf De Kaap, die nog steeds bestaat.

De metingen vallen in tweeën uiteen: twee metingen van pramen uit 1876 en 1898 en 13 metingen van veel meer diverse (kleine) binnenvaartschepen uit de periode 1913-1931. Opmerkelijk is dat van die 13 metingen slechts 1 door de meter als eerste meting wordt aangeduid.

We mogen aannemen dat de metingen van schepen uit 1876 en 1898 op de "oude" werf in Smilde gebouwd zijn, alle metingen vanaf 1913 zouden dan gaan om schepen die op de "nieuwe" werf in Hijkersmilde gebouwd zijn.

Het Dagblad van het Noorden van 9 juli 2012 geeft, naar aanleiding van een reünie van nazaten van deze Van der Werfs, iets meer details: " Helemaal niets meer herinnert nog aan scheepswerf Van der Werf aan de Norgervaart, nog net in een laatste hoekje van Assen. En slechts een heel klein beetje herinnert nog aan scheepswerf Van der Werf in Hijkersmilde. Een oude loods, verbouwd en aangepast aan nieuw gebruik, tegenwoordig half verstopt in het struikgewas. Dat was de opslag van de werf die in 1952 definitief dicht ging.

Sinds zaterdagmiddag licht een plaquette, aangeboden door historische vereniging De Smilde, een tipje van de sluier op. Dan moet je het bescheiden bordje, vastgeschroefd aan een bankje, wel weten te vinden. De plaquette werd onthuld door nazaten van de laatste werfeigenaar. "

Een foto van de werf is terug te vinden in het boekje "Smilde in oude ansichten", deel 1, blz 36. Bijschrift: "Teneinde mankementen te herstellen en onderhoudsbeurten te geven aan de talrijke schepen, die vroeger de Drentse Hoofdvaart bevoeren, had men scheepswerven nodig. Destijds waren er twee in Smilde, nl. Ossels helling en de scheepswerf van Ruurd van der Werf, bij de Wittewijk. Op de foto zien we het personeel van de laatstgenoemde werf [...]"

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!