Werf: Jan Oebeles van der Werff

in Buitenstvallaat

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Jan Oebeles van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Buitenstvallaa
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Buitenstvallaat (Thans deel van Drachten.).

Er staan 129 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 47 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens Snijder is dit een oude werf, die al gesticht is in 1710. In 1843 (zie voor de tussenliggende periode Snijder) gehuurd door Haike Pieters van der Werff. In 1855 kocht hij de werf. In 1878 werd H.P. opgevolgd door Oebele Haikes van der Werff en die werd in 1905 opgevolgd door Jan Oebeles van der Werff, die in 1909 het eigendom verwierf. Werf bestaat nog steeds.

Niet te verwarren met Haike Pieters van der Werff in Langewijk bij Drachten of Ate Pieters van der Werff aan de Noorderdwarsvaart.

Het is moeilijk de verschillende Van der Werf[f]s in Drachten uit elkaar te houden. Maar als er Buitenstvallaat bij staat - en zeker als er Oebeles bij staat - gaan we ervan uit dat het de werf van Jan Oebeles is geweest. Er zal echter wel wat overlap zijn in de hier getoonde records.

(JS, dec. 2018)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!