Werf: G.J. van der Werff

in Hoogezand

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.J. van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Hoogezand
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuiderstraat (thans Hoofdstraat 234) in Hoogezand (Inclusief Kalkwijk.).  

Er staan 167 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 47 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk kustvaartuigen (coasters), maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

De G.J. staat voor Georgius Josephus. Vierde generatie scheepsbouwer aan de Zuiderstaat in Hoogezand. Bouwde hoofdzakelijk schoeners - coasters dus. "Speciaal kleine zeebouw" volgens Pluustergoud.

Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal vanaf 1922 van Wolthuis, maar de metingen geven als laatste bouwjaar 1932.
Eén schip uit 1925 (5 metingen) ten onrechte gemeld als "v.d. Werf" in Groningen, maar daar maakten de meters een fout: via het brandmerk blijkt dat het Van der Werff in Hoogezand moet zijn.

In het huidige pand Hoofdstraat 234 zijn nog 2 gevelstenen te zien: "ANNO/G.J. v.v. W" en "1917/C.H.W.". De afkortingen staan voor "Gregorius Josephus van der Werff" en "Catharina Harmanna Wijnants", zijn vrouw.

In 1938 is de werf naar Westerbroek verhuisd. De datering van Binnenvaarttaal is dus niet juist.

Ik ben zo vrij de twee metingen voor "Van der Werf" in Sappemeer ook aan deze werf toe te kennen. Deze twee zijn vervolgmetingen van een eerste meting ( Hz861N) uit 1904 (het bouwjaar van het betreffende schip) die geen werfnaam noemt, maar wel als plaats van de werf Hoogezand noemt. De vervolgmetingen zijn uit 1932 en 1971.

Iets soortgelijks geldt voor 6 metingen uit 1925, die alle "V.d. Werf" in Groningen vermelden. Dit zijn weer allemaal metingen van hetzelfde schip, maar de allereerste meting van dat schip ( G2013N) schrijft het wel degelijk goed: "G.J. v.d. Werff" in Hoogezand. Bovendien blijkt uit die eerste meting dat het schip helemaal niet in 1925 is gebouwd, maar al in 1924.

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!