Werf: Gebr. Van der Werff

in IJlst

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-IJlst
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in IJlst.

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Bijzonderheden

Eén meting (A5011N), één schip. Voor datzelfde schip bestaan er meerdere metingen (R13603N en R39511N) maar die geven geen bouwplaats of werf. R39511N zegt zelfs expliciet "onbekend" en "onbekend".

Misschien ligt de beschrijving van een blauwdruk van een sleepboot in het Fries Scheepvaartmuseum een tipje van de sluier op. Hier staat "Sietze van der Werff was aanvankelijk knecht op de scheepswerf van de werf van Grietje Zwolsman-Noordenbos te Makkum. Toen Willem Zwolsman in 1912 stierf, kreeg Klaas Zwolsman de leiding over de werf in Makkum en zijn broer Evert had de leiding over de werf in IJlst (in samenwerking met Willem Zwolsman Uzn., die was opgeleid op de werf Kroomhout van Goedkoop in Amsterdam). Willem kon echter niet overweg met Evert en stichtte met zijn vader Ulbe een ijzerwerf in Workum. Klaas Zwolsman kreeg toen de leiding over Makkum en IJlst en dat was een te zware belasting. Daarom werd de werf in Makkum verhuurd aan twee knechten: Sietze van der Werff en Rouke (achternaam onbekend, hij vertrok echter al gauw na onenigheid). In 1916 verkocht Grietje Zwolsman de werf in Makkum aan Sietze van der Werff." Maar ... dat gaat dus over de werf in Makkum, niet die in IJlst! En Sietze, niks te gebroeders. Was de meter zo dom dat hij in één meting twee fouten over de werf maakte?

De Wervenlijst van Binnenvaarttaal zegt: "Naar het schijnt heeft deze werf slechts zeer kortstondig bestaan. Enig bekende jaartal is 1921." ja-ja. En de bron? Laat me raden: alleen deze ene meting.

Ik zet deze "werf" in de categorie eenmalig (JS, augustus 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!