Werf: Haike Pieters van der Werff

in Drachten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Haike Pieters van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Langewijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ter hoogte van de huidige kruising De Klim en Helling, aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten (Inclusief Langewijk).  

Er staan 117 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 87 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Het is moeilijk de verschillende Van der Werffs in Drachten uit elkaar te houden. Maar als er H.P voor de naam staat of als er Langewijk achter de plaats staat is het vrij zeker Haike Pieters en niet Oebele of Ate Pieters.

Volgens Snijder begonnen in 1863 door Ate Pieters van der Werff. Na diens dood in 1892 gekocht door Pieter Haikes van der Werff, die al een werf had aan de Noorderdwarsstraat. Hij zette zijn zoon Haike Pieters als bedrijfsleider op deze werf. Deze werkte later samen met zijn broer Ate Pieters, die de werf aan de Noorderdwarsstraat had overgenomen van zijn vader. Volgens Snijder werd die samenwerking in 1915 verbroken.

In 1942 overgenomen Jaike Pieters' zoon Durk Lourens, in 1956 onteigend.

(JS, juni 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!