Werf: Scheepswerf en Mach. Fabr. Welgelegen A.T. van der Werff

in Leeuwarden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Mach. Fabr. Welgelegen A.T. van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Leeuwarden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Schilkampen in Leeuwarden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 120 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 37 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1934.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

120 metingen over tenminste 28 nieuwgebouwde schepen.

Volgens Snijder een oude werf, die in 1870 is overgenomen door Wietze Kamp, een houtbouwer. Hij nam in 1897 Oebele Pieters van der Werff in dienst om ijzeren schepen te bouwen. In 1900 kreeg O.P een hinderwetvergunning, in 1901 heeft hij (mog steeds volgens Snijder) zijn eerste skûtsje gebouwd.
Dat is interessant, want de eerste meting (L994N) is van een roefschip uit 1900 - maar wel van hout.
Terug naar Snijder. Volgens hen verkocht Kamp de werf in 1902 aan Oebele Pieters van der Werff. In 1909 kocht deze een werf in Doesburg en deed hij de werf aan de Schilkampen in de verkoop. Nog steeds volgens Snijder werd de werf wel degelijk door een familielid gekocht: Ate Tjibbeles van der Werff was een achterneef van Oebele. Deze introduceerde de naam Welgelegen en moderniseerde de werf die tot aan de crisis van 1930 zeer succesvol was. Daarna deed de werf steeds minder nieuwbouw. In 1957 werd het bedrijf opgesplitst. De werf ging door onder leiding van zoon Rienk van de Werff. In 1969 werd de werf uitgekocht door de gemeente t.b.v. woningbouw en begon Rienk opnieuw aan de Neptunusweg. In 1994 verkocht Rienk de werf aan zijn zoon Herman. De werf aan de Neptunusweg is in 1919 nog steeds actief.

Volgens de website van de huidige werf Welgelegen opgericht in 1909. Er zijn echter diverse metingen van (nieuwgebouwde) schepen uit de periode 1900 - 1909. Wellicht rekent men thans vanaf de overname door A.T. van der Werff? Hoe dan ook, de werf bestaat nog, zij het thans op de Neptunusweg 1. (JS, Sept 2019)

Er zat vanaf 1919 ook een M.J. van der Werf (met één "f") bij de Poppebrug in Leeuwarden. Maar alle metingen waarbij als bouwwerf staat "Van der Werf" (dus met één "f") zijn van vóór 1919. Dus die beschouw ik maar als behorend bij deze bouwwerf. (JS, sept. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!