Werf: Ate Pieters van der Werff

in Drachten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Ate Pieters van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Noorderdwars
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noorderdwarsvaart in Drachten (Inclusief Langewijk).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 11 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Bijzonderheden

Voor alle zekerheid: dit is NIET de werf van Jan Oebele van der Werff in Buitenstvallaat bij Drachten, NIET die van Haike Pieters van der Werff aan de Langedijk in Drachten en ook NIET die van Ate Pieters van der Werff uit Delfstrahuizen! Aan de andere kant: de scheepsmeters (en misschien ook mijn algorithme) zullen ze wel eens door elkaat gehaald hebben!

Dit is een oude werf. Zie het boekje van Snijder voor de details.

(JS, juni 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!