Werf: Scheepswerf Gebr. Van de Wetering

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Gebr. Van de Wetering".

Algemeen

De werfcode is: =Wetering-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Waaldijk 22-24 Delfshaven in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

De werf is slecht gedocumenteerd, de houthandel met dezelfde naam en dezelfde eigenaars veel beter. Voor zover ik het kan opmaken zijn werf en houthandel omstreeks 1870 opgericht. Ze hebben qua vestigingsplaats nogal wat omzwervingen gemaakt, maar het adres Waaldijk 22-24 komt uit een advertentie die in de jaren negentientwintig gemaakt moet zijn. Wat later zat het bedrijf aan de Westzeedijk, net aan de andere kant van de Middenkous in Delfshaven.

Klein probleem: op moderne kaarten is de Waaldijk niet terug te vinden. Ik heb daarom als plaats van de werf de zuidkant van de Buizenwaal (haven) in Delfshaven aangehouden, dat zou dsn ook kunnen kloppen met dat net aan de andere kant van de Middenkous. Maar de plaats op het kaartje hoeft dus niet te kloppen!

Er is een meting (A3111N) van "De Gekroonde Valk", het jacht van de gelijknamige brouwerij. Dat zou gebouwd zijn bij de werf "de Wetering-Vos" in Rotterdam, een naam die verder nergens genoemd wordt. Ik ben zo vrij hem bij deze werf van de Gebr. Van de Wetering te rekenen.

J.P de Groot schrijft zonder verdere bronvermelding: " al vanaf 60-er jaren bestaat er een nauwe band tussen J.M. (Johannes) van Dam en de gebroeders W.S. (Willem Smits) en C. (Cornelis) van de Wetering. De activiteiten van dit drietal omvatten in het laatste kwart van de 19e eeuw (o.m.?) houthandel, scheepsmakerij en -reparatie, en rederij. Dit gebeurt doorgaans onder de firmanaam "Gebr. van de Wetering" waarin de drie genoemde heren vennoot zijn." Volgens hem wordt de rederij gestaakt rond 1900.

Volgens "Historisch Delfshaven" schrijft "deze werf die vooral houten vissersschepen maakte voor Katwijkse en Scheveningse vissers", maar eveneens zonder bronvermelding. In de eerder genoemde advertentie is daar niets van te zien: sleepboten voor de wal.

(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!