Werf: Van Wiegerink en Co, Werf de Ooij

in Nijmegen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van Wiegerink en Co, Werf de Ooij".

Algemeen

De werfcode is: =Wiegerink-Nijmegen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ooijse Sluispad 2 en 4 in Nijmegen.  

Er staan 26 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 20 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1896.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Een artikel uit de Gelderlander van 21-3-1894 bericht het volgende: "De firma Wiegerink en Terwindt kocht van het bestuur van het 'Circul van de Ooij' een strook land, de Wilgenpas, water en onland, voor den polder van geen waarde, maar die hoog betaald werd, zoodat Gedep. Staten van Geld. Stellig de goedkeuring zullen geven. Langs den bandijk van af de Ooijsluis westwaarts is die strook lang 240 meter, breed pl.m. 80 meter, groot ruim 2 hect. Daar is de firma voornemens te maken een machinefabriek, lang 65 M, breed 18 M. Een ijzergieterij met 2 gietovens, lang 22 M. breed 12,5 M. Een magazijn voor afgewerkte machines en ruw te bewerken ijzer enz. Een kantoor met teekenlokalen. Eene dwarshelling waarop schepen tot 75 M kunnen worden gemaakt (ijzerconstructie). Een los- en ladingsplaats met normaalspoor en 90cm, lang 60 m1. Eene bok voor zware ketels te laden en te lossen tot 40 ton. Het doel is behalve de eigen-materialen waaraan per jaar voor ruim een halve ton aan te repareeren valt, voor andere industrieelen en particulieren te werken."

Op 17 april 1894 wordt toestemming verleend.

Op 6 juli 1895 is de machinefabriek, blijkens een artikel in De Gelderlander al in bedrijf, de werf nog niet.

In 1905 wordt de fabriek verkocht, en gekocht door de heren Ophuizer en Jager. Er ligt dan inderdaad een dwarshelling. Op 19 februari 1907 staat de werf opnieuw te koop wegens liquidatie. Daarna is tot 1930 niet bekend wat er gebeurt. Pas in 1930 wordt voor dit adres een vergunning aangevraagd voor een rijwielfabriek.

Bij metingen R38580N en R7496N staat in de ligger Meijer te Nijmegen. Uit een derde meting (D905N) van hetzelfde schip blijkt dat dat Van Wiegerink moet zijn.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!