Werf: A. Wiegmink en Zoon

in Naarden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. Wiegmink en Zoon".

Algemeen

De werfcode is: =Wiegmink-Naarden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was aan de vestinggracht bij het begin van de Thierensweg in Naarden.  

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk open vaartuigen (sloepen e.d., geen jachten).

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Bijzonderheden

De zoon, Ab Wiegmink, schrijft in zijn memoires: "M'n vader, een vrije fries uit Kuinre, een onafhankelijke stad op de grens van Overijssel en Friesland aan de zuiderzeer [sic, JS], moest zijn geboortegrond ontvluchten wegens z'n socialistische aktiviteiten'." Maar die zoon omschrijft zichzelf niet als scheepsbouwer, maar als timmerman (JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!