Werf: J. Th. Zwanenburg

in Texel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Th. Zwanenburg".

Algemeen

De werfcode is: =Wijn-Texel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oudeschild in Texel.  

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1887.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1887.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Vermoedelijk heeft op Texel maar één werf bestaan. Dus hoewel de naam van de werf in de enige meting met als bouwplaats Texel niet wordt opgegeven (meting Zb793N), ga ik er toch maar vanuit dat de betreffende Blazer (een zwaargebouwd, botterachtig vissersschip) op deze werf gebouwd is. Dat is dus een aanname - u bent gewaarschuwd.

Deze werf is uitstekend gedocumenteerd , alle werfboeken zijn in het Zuiderzeemuseum bewaard gebleven - maar helaas pas vanaf 1898, 12 jaar nadat het gemeten schip gebouwd is. De Stichting Stamboek Ronde en platbodemjachten (SSRP) wijdt zelfs twee websites aan de werf: een beschrijving van de werf en een publicatie van de werfboeken. De werfbeschrijvingen van de SSRP zijn altijd goed en gedegen, maar voor deze ene keer waag ik het ze tegen te spreken.

Van 1865 tot 1898 was Jan Thomas Zwanenburg eigenaar van de werf. De SSRP zegt heel stellig dat de werf nooit nieuwbouw gedaan heeft, alleen reparaties. Ze geven daarvoor een wat merkwaardig argument: bij stormtij stond de helling onder water en dus zou een half afgebouwd nieuw schip zwaar beschadigd kunnen raken. Me dunkt dat dat dan ook geldt voor scheepsreparatie - als bijvoorbeeld een aantal gangen vervangen moeten worden. Ik hou het erop dat Zwanenburg het wèl een keer heeft aangedurfd.

Dat schip was in ieder geval wel stevig gebouwd: het werd pas op 30 oktober 1911 gemeten, en was toen dus al 24 jaar oud. Niet slecht voor een houten vissersschip! Daar zit hem ook meteen de angel in mijn eigenwijze opmerkingen: wist de eigenaar uit Stellendam bij de meting 24 jaar later nog werkelijk waar het schip gebouwd was? De werfnaam kon hij in ieder geval niet opgeven!

In 1898 deed Zwanenburg de werf over aan zijn schoonzoons: de broers Cornelis en Theunis de Wijn, waaruit nog twee generaties werfbazen zijn voortgekomen. Cees de Wijn was de laatste werfbaas en stopte er in 1958 mee.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!