Werf: Gebroeders Wildschut, Scheepswerf

in Gaastmeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebroeders Wildschut, Scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =Wildschut-Gaastmeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Gaastmeer nr 50, Gaastmeer in Gaastmeer.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 43 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 18 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Bijzonderheden

Deze werf bestond tussen 1857 en 1953. In 1857 werd een bestaande reparatie werf gehuurd door Roelof Ages Wildschut. In 1862 overleed deze en hij werd opgevolgd door zijn zoon Lourens. Die verworf de werf in 1876 in eigendom. Die begon voor of in 1866 met nieuwbouw. In 1886 overleed Lourens en zijn zoon Roelof (toen 20 jaar oud) nam de zaak over. Vanaf 1896 werden er Staverse jollen gebouwd op deze werf. Rond 1900 kwamen de jongere broers van Roelof ook in de zaak. Schakelden rond 1900 over op ijzerbouw. Een en ander leidde tot ruzie en in 1909 trok Roelof zich terug. De werf werd voortgezet door zijn broers Age, Jelle en Jetze Wildschut. In 1911 ingeschreven bij het handelsregister van de KvK als "Scheepsbouw, adres Gaastmeer nr. 50 te Gaastmeer". Door voortgaande ruzie en teruglopende zaken gaan ook Jelle (in 1921) en Age (in 1924) uit de zaak. Dus alleen Jetze bleef over. De laatste jaren voor W.O. II werden er kleine jachten gebouwd. In 1953 werd de werf definitief gesloten.

(JS, augustus 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!