Werf: NV Dok en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "NV Dok en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord".

Algemeen

De werfcode is: =WiltonFijenoord-Schi
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wiltonhaven / Admiraal de Ruyterstraat 24 in Schiedam.  

Er staan 36 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Bijzonderheden

Opgericht 1929, samengaan van de werven Wilton in Delfshaven en Fijenoord in Feijenoord. Juli 1968 opgegaan in RSMS, later RSV en in 1983 mèt RSV (bijna) ten ondergegaan. Met veel overheidsgeld overeind gehouden, in 1988 weer bijna omgevallen, overgegaan in handen van RDM. In 2003 opgekocht door Damen en als Damen Shiprepair nog steeds actief.

Primair een reparatiewerf voor zeeschepen. Heeft ook beperkt binnenvaartschepen nieuw gebouwd. 36 metingen, waarvan 17 "eerste metingen" d.w.z. (vrijwel zeker) nieuwgebouwde schepen.

Er is altijd "reuring" geweest rond deze werf. In W.O. II werden duikboten voor de Duitsers gebouwd, met een aantal bombardementen door de Engelsen op Schiedam als gevolg. Later werden er marineschepen voor Indonesië gebouwd, en ook voor Taiwan.

Bij Roo's oude effecten is te zien dat er in januari een aandelen-emissie is geweest van fl. 15.500.000 "geheel geplaatst en volgestort". Wie in 1937 nog steeds aandelen had, had pech: op 21 oktober 1937 is de nominale waarde per aandeel met de helft teruggebracht. De reële waarde lag daar in die tijd ongetwijfeld ver onder.

Er is veel bewaard gebleven over deze werf. Zie daarvoor in het bijzonder MarHistData.

In 2019 was er sprake van de oprichting van een Wilton-Fijenoordmuseum. In 2020 hoor ik daar niet zoveel meer over.

Er is 59 meter archief bewaard gebleven over deze werf.

Eén meting (A13425N) van een motorjacht uit 1923. Dat kan niet kloppen: het bedrijf werd pas in 1929 opgericht. Maar of de werf fout is, of het jaartal fout is, valt niet meer te achterhalen, dus ik laat hem maar hierbij staan.

Thans op deze locatie: Damen Shiprepair

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!