Werf: C.J. Wilton van Reede & Zn

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C.J. Wilton van Reede & Zn".

Algemeen

De werfcode is: =WiltonReede-Papendre
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noordhoek, Hoogendijk in Papendrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1865.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf John Kievits en Van Reede in Papendrecht.

Bijzonderheden

Deze werf is in 1854 opgericht door Jan Smit uit Alblasserdam. Die bouwt er houten zeeschepen. In 1865 verhuurt hij de werf aan C.J. Wilton van Reede. In 1882 wordt de werf kennelijk eigendom van Wilton van Reede, en heet het bedrijf voluit C.J. Wilton van Reede & Zn. In 1894 overlijdt C.J. Wilton van Reede. In 1896 gaat A.A. Wilton van Reede in zee met de financier Kievits en gaat het bedrijf verder als Kievits en van Reede. In 1905 (sommige bronnen zeggen 1903) gaat de werf failliet en neemt de fa. Schuyt het terrein over (zie aldaar).

Ik kom in de metingen ongeveer alle permutaties die je bedenken kunt op die namen tegen, tot en met Van Rheden in Kinderdijk aan toe. (JS, aug. 2018)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!