Werf: Scheepswerf 'De Onderneming' van C. de Wit

in Noord-Scharwoude

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf 'De Onderneming' van C. de Wit".

Algemeen

De werfcode is: =Wit-NoordScharwoude
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Wuijver 9-11 in Noord-Scharwoude (Inclusief Oud-Karspel.).  

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jachtwerf 'De Waal' van Bertus C. de Waal in Noord-Scharwoude.

Bijzonderheden

Eén of twee of drie werven? Eerst maar wat we weten. De website over De Waal jachten meldt: "Bertus de Waal nam op 1 september 1931 scheepswerf "de Onderneming" over van de heer C. de Wit. De werf was gelegen aan de Wuijversloot in Noord-Scharwoude."

Verder kom ik tegen bij jimcontent.com: "De fa. Witte ..... de ontstaansgeschiedenis van dit bedrijf is een verhaal op zichzelf. Het begon met de bouw van een schuit in staal (een lichter) op een werf te Warmenhuizen. Maar bij de afrekening met de werfeigenaar, begrepen de gebr. Witte, dat een volledige zelfstandigheid een voorwaarde is voor succesvol ondernemerschap. Zij vestigden zich in Zuid-Scharwoude
aan de Dorpsstraat ter hoogte van de Prinsengracht. Vandaar verhuisden zij naar Noord-Scharwoude (later werf De Waal) en vestigden zich tenslotte tegenover café "Spoorzicht". Rond 1950 werd de werf opgeheven, maar het bedrijf bestaat nog steeds als constructie- en installatiebedrijf." Opvallend is dat jimcontent (??) de naam Witte gebruikt. Maar hij gaat verder: "In Noord-Scharwoude bestond de werf van Gert Bakker. Aanvankelijk lag deze werf aan de Hofstraat en de opvolger van Bakker, H. de Wit, heeft hier gewerkt tot de werf verplaatst werd naar de Wuyver onder de naam "Bos Scheepsbouw"."

Ik (JS) denk dat Jim Content hier zijn namen en zijn werven door elkaar haalt. Ik kan verder niets over hem vinden, dus ik kan het hem ook niet vragen.

Er is een relatie met de veel grotere werf van de De Wit in Broek op Langedijk: een zoon van de werfbaas daar begint een werf in Zuid-Scharwoude. Close enough, maar dus zeker niet de werf in BoL.

Er is één meting (G8266N) uit 1952 van een "woonschip" dat in 1914 gebouwd is bij de "Gebr. de Wit" in Noord-Scharwoude. Aan de hand van vorige metingen is het spoor terug van dit schip te vinden: 1914 en Noord-Scharwoude worden door twee eerdere metingen bevestigd, Gebr. De Wit niet. Ik zet hem toch hierbij. In de eerdere metingen gaat het om een motorschip, dat is dus voor 1952 omgebouwd naar woonschip. Om de verwarring te vergroten heeft de bewerker van deze meting per abuis Noord-Scheemda ingevuld in plaats van Noord-Scharwoude. In de ligger staat het goed. Ik heb die fout aan George Snijder doorgegeven.

Om het nog gekker te maken vind ik één meting (AN2400) van een motorkruiser, gebouwd door Jachtwerf De Wit ... in 1979. Dezelfde werf, inmiddels al 50 jaar van De Waal, maar nog genoemd bij de oude naam?
Of toch gewoon eigen bouw door iemand die zichzelf heel gemakkelijk jachtwerf noemt? Enfin, ik zet hem hier maar bij. Om daar nou een apart record voor aan te maken lijkt me al te veel eer.

In "de Streeker" (de Maandkarant voor Stedebroek) een artikel over het varend monument, de veldschuit Arie. De journalist schrijft dat deze schuit in 1934 is gebouwd op de werf "De Onderneming" van C. de Wit uit Noord-Scharwoude. Ja, behalve dus dat die werf al in 1931 verkocht was. En dí t wordt weer ondersteund door de metingen, die tot en met 1929 spreken over De Wit en daarna over De Waal.

Hier valt dus nog wat uit te zoeken!

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!