Werf: Worst & Dutmer

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Worst & Dutmer".

Algemeen

De werfcode is: =WorstDutmer-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Steenwijkerstraatweg in Meppel.  

Er staan 83 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 25 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1949.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Scheepswerf Gebroeders Worst in Meppel.

Bijzonderheden

Is een voortzetting van de scheepswerf van Worst, maar op een andere plaats en met een nieuwe compagnon. Dutmer was afkomstig van Bodewes en Dutmer in Groningen. De werf van Worst lag oorspronkelijk aan het het Mallegat en verhuisde in 1949 naar een locatie aan de Drentse Hoofdvaart aan de Steenwijkerstraatweg (Bron: Archief Oud-Meppel). De nieuwe werf kreeg een oppervlakte van 18.000m2 met een reparatie- en nieuwbouwdwarshelling van 70 m lengte. (Bron: geheugen van Drenthe.)

Dutmer stapte vlgns de Wervenlijst van Binnenvaarttaal in 1959 uit de samenwerking, vandaar de andere namen na 1959.

Na 1999 (dus buiten de periode van de scans van de liggers) verder als Scheepswerf Wout Liezen.

(JS, juni 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!