Werf: Joh. Wortelboer

in Oude Pekela

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Joh. Wortelboer".

Algemeen

De werfcode is: =Wortelboer-OudePekel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was H. Hindersstraat in Oude Pekela.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 140 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 26 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens "Oude Pekela in Grootmoeders tijd" is de werf gesticht tussen 1870 en 1880 en opgeheven in 1923. Maar er komen 48 metingen voor van schepen die na 1923 gebouwd zouden zijn. De laatste twee metingen zijn uit 1933, en dat zijn "Eerste metingen", dus vrijwel zeker nieuwgebouwde schepen. Vergist het boekje zich 10 jaar?

De wervenlijst van Binnenvaarttaal noemt als periode "circa 1900 - 1910" maar dat is, blijkens de metingen, beslist te kort..

Moet een middelgrote werf geweest zijn. Opvallend is het kleine aantal "Eerste metingen" (schepen die vrijwel zeker nieuw gebouwd zijn) voor deze werf: 140 metingen, waarvan maar 26 eerste metingen. Ik kom dat vaker tegen bij (bolpraam-) werven in de veenkoloniën, maar kan het vooralsnog niet verklaren.

Eén meting (Mp432N) is bij de digitalisering vermoedelijk verkeerd geïnterpreteerd. In de Ligger staat "Wortelboer te Oude Pekela, datum tewaterl. onbekend." Een andere meter heeft daar bij geschreven: "Veendam 1904". Veendam is onzin, er heeft nooit een werf vn Wortelboer in Veendam bestaan. Overigens is de 1904 wat ongelukkig opgeschreven en de moderne bewerker heeft er 1907 in gelezen. Maar als ik ze vergelijk met andere zevens en vieren van die meter ben ik er redelijk zeker van dat er 1904 staat. Enfin, het sop is de kool niet waard, maar meting Mp432N staat dus bij de lijst van metingen van Wortelboer in Oude Pekela, met als bouwjaar 1907.

De H. Hindersstraat is heel lang, en ik heb geen nummer. Dus de plaats op het kaartje is maar heel erg "bij benadering". Kan iemand mij verder helpen?

(JS, jan. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!