Werf: N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij

in Zaandijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =ZSM1-Zaandijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Lagedijk, "Achter de Kerk", Zaandijk in Zaandijk.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 36 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 32 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1900.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Czaar Peter in Zaandam.

Bijzonderheden

Deze werf maakte deel uit van de N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij (ZSM). De meters weten zich daar geen raad mee, en lijken de namen door elkaar gebruikt te hebben.
Chronologie:
1/ Voor 1901 hebben we zeker te maken met de ZSM werf aan de Lagedijk in Zaandijk (Ook: "Achter de Kerk") (ZSM1-Zaandijk)
2/ In 1901 wordt een nieuwe werf gebouwd, de "Czaar Peter", aan Het Kalf 5 in Zaandam. (CzaarP-Zaandam). De werf in Zaandijk blijft functioneren.
3/ In 1925 wordt de werf in Zaandijk verlaten.
4/ Ook in 1925 wordt een werfterrein in Wormer gehuurd, en in 1929 wordt dat gekocht. (ZSM2-Wormer). Deze wordt in 1958 verkocht.
5/ In 1957 wordt een nieuwe werf aan de Zomerdijk in de Achtersluispolder gebouwd. (ZSM3-Zaandam)
6/ In 1961 wordt de werf "Czaar Peter" verkocht.
7/ In 1972 gaat de ZSM ten onder.


- Als er in een meting expliciet Czaar Peter in Zaandam als werf vermeld staat ga ik er vanuit dat de werf op Kalf 5 bedoeld wordt - mits het bouwjaar tussen 1901 en 1961 ligt.
- Als er ZSM in Zaandijk gebruikt wordt ga ik er vanuit dat dat de werf "Achter de Kerk" in Zaandijk bedoeld wordt.
- Als vanaf 1901 de naam ZSM in zaandam genoemd wordt zet ik hem bij Czaar Peter. Daaar kunnen dus fouten in optreden!
- Als in de jaren 1926 - 1957 de naam ZSM in Zaandam gebruikt wordt dan moet dat de Czaar Peter zijn, dus die staat dan daarbij.
- Als er ofwel ZSM ofwel C.P. gebruikt wordt met als plaats Wormer ga ik er vanuit dat de werf van de ZSM in Wormer bedoeld wordt.
- Er komen ook nog metingen voor waarop vermeld word CP in Koog aan de Zaan, maar daar de Zaanlandsche nooit actief is geweest in Koog reken ik die mee met Czaar Peter in Zaandam.

Dat zijn heel wat voorwaarden en daar zal dus wel wat ruis in zitten. Het alternatief was dat ik alles op één hoop zou gooien, maar dan gaat het onderscheid tussen de verschillende locaties helemaal verloren. Als u alle metingen van de ZSM over alle locaties wilt zien moet u dus kijken bij ZSM1-Zaandijk, ZSM2-Wormer en ZSM3-Zaandam en de CzaarP-Zaandam. Czaar Peter in Koog aan de Zaan beschouw ik als ruis, er heeft nooit een werf van de ZSM in Koog gestaan. Dus die komen gewoon bij CzaarP-Zaandam te staan. En dat kostte me een middag om uit te zoeken!(JS, aug. 2019)

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!