Werf: Auke [Holtrop] van der Zee

in Joure

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Auke [Holtrop] van der Zee".

Algemeen

De werfcode is: =Zee-Joure
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zylroede in Joure.  

Er staan 29 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 18 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Eeltje Holtrop van der Zee heeft de werf in Joure in mei 1857 overgenomen van Hette Symons Geerts.

De Van der Zees staan tegenwoordig bekend om hun boeierjachten, maar ze bouwden wel degelijk ook andere soorten schepen: Roefschepen (skûtsjes, dus), veerponten, vissersschepen ... (JS, aug 2019)

In de liggers staan ook twee metingen van een "motorwoonaakschip" (in de tweede meting staat "motorjacht") gebouwd door E. Romkema. Eeltje Romkema was de zwager van Auke, dus ik denk dat hij misschien een eigen ontwerp heeft laten bouwen op de werf van Auke. Hoe het ook zij, ik schaar hem onder de Van der Zee clan ;-) (JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!