Werf: O.J. van Zutphen

in Nieuwkoop

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "O.J. van Zutphen".

Algemeen

De werfcode is: =Zutphen-Nieuwkoop
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Uitweg 1, 3651 LR Woerdense Verlaat in Nieuwkoop (Inclusief Noorden.).  

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1891.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Bijzonderheden

Slechts 3 houten bokscheepjes gemeten, uit de periode 1891 - 1893.
Er bestaat thans nog een werf Van Zutphen Bootbouwers in Nieuwkoop die claimt dat het bedrijf in 1794 is opgericht. Dat zou dus heel goed dit bedrijf kunnen zijn. Ik heb het adres hiervan overgenomen. Google Maps stuurt je ook naar Woerdense Verlaat als je Slikkendam inklopt (één van de drie metingen).

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!