Werf: Gebr. Zwolsman

in Makkum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Zwolsman".

Algemeen

De werfcode is: =Zwolsman-Makkum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Makkum.

Er staan 47 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1918.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens de inleiding op het archief van de Scheepswerf Gebr. Zwolsman te IJlst name Willem Everts Zwolsman in 1868 de werf van Bakker in Makkum over. Zijn zoons Evert en Klaas namen eind 19e, begin 20e eeuw die werf over en begonnen in 1902 met de bouw van ijzeren schepen. In 1911 ging Evert naar IJlst, "Klaas volgde enkele jaren later." En vervolgens: "De werf in Makkum is later opgeheven." Helaas dus het merendeel zonder jaartal!

Skutsjehistorie is iets preciezer: "In 1916 werd de Makkumer werf door Grietje Ulbes Noordenbos [de weduwe van Evert, JS] verkocht aan Sietze van der Werff." Waarom komen we dan nog metingen tegen van schepen die in 1918 gebouwd zijn bij Zwolsman in Makkum?


(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!