S2HO vignet

Zoek één of meer metingen uit de Liggers Scheepsmetingsdienst


Met dit invulscherm kunt u metingen uit de database van de Scheepsmetingsdienst selecteren op zoekcriteria.

Uw zoekopdracht wordt pas verstuurd als u op "Doorgaan" onderaan het scherm klikt.
U moet ten minste één van de keuzevelden invullen.


S E L E C T I E
Zoek op meetgegevens
Zoek op het meetnummer
(U mag een volledig meetnummer ingeven, of een gedeelte daarvan.
   N.B.: Als u het volledige meetnummer weet hoeft u alle andere vragen niet in te vullen.)
    
Zoek op meetdistrict
(Maak uw keuze uit de meetdistricten.
   N.B.: Er zijn meer districten dan u ziet. Gebruik uw muis om de schuifbalk omlaag of juist omhoog te schuiven.)
    
Zoek op de plaats waar de meting uitgevoerd is
(U mag ook een gedeelte van de plaatsnaam invullen)
    
Zoek op het jaar van de meting
(Vier cijfers, dus 1899 of 1913)
    
Zoek op scheepsgegevens
Zoek op de naam van het schip volgens de meetbrief
(U mag ook een gedeelte van de naam invullen.)
    
Zoek op het type schip volgens de meetbrief
(U mag ook een gedeelte van het type invullen.)
    
Zoek op het materiaal waarvan het schip volgens de meetbrief gebouwd is
(Maak uw keuze uit de volgende materialen.
   N.B.: Er zijn meer keuzen dan u ziet. Gebruik uw muis om de schuifbalk omlaag of juist omhoog te schuiven.)
    
Zoek op de werf waar het schip volgens de meetbrief gebouwd is
(U mag ook een deel van de naam van de werf invullen.)
    
Zoek op de plaats waar het schip volgens de meetbrief gebouwd is
(U mag ook een deel van de naam van de plaats invullen.)
    
Zoek op het bouwjaar van het schip volgens de meetbrief
(Vul het bovenste veld in als u het bouwjaar precies weet.
   Vul de onderste twee velden in als u het bouwjaar ongeveer weet.)
 
  of tussen   en 
 
Zoek op de lengte van het schip volgens de meetbrief
(Vul de bovenste regel in als u de lengte precies weet. Let op: meters en centimeters!)
   Vul de onderste regel in als u de lengte ongeveer weet. Let op: twee keer meters!)
  meter   cm
 of tussen  meter en  meter
 
Zoek op de breedte van het schip volgens de meetbrief
(Vul de bovenste regel in als u de breedte precies weet. Let op: meters en centimeters!)
   Vul de onderste regel in als u de breedte ongeveer weet. Let op: twee keer meters!)
  meter   cm
 of tussen  meter en  meter
 
Zoek op het tonnage van het schip volgens de meetbrief
(Vul de bovenste regel in als u het tonnage precies weet. Let op: tonnen en een fractie van een ton)
   Vul de onderste regel in als u het tonnage ongeveer weet. Let op: twee keer tonnen)
  , ton
 of tussen  ton en  ton
 
Zoek op eigenaar
Zoek op de naam van de eigenaar volgens de meetbrief
(U mag de volledige naam opgeven, of een gedeelte daarvan.)
    
Zoek op de woonplaats (domicilie) van de eigenaar volgens de meetbrief
(U mag de volledige plaatsnaam opgeven, of een gedeelte daarvan.)
    
Zoek op brandmerk
Zoek op het brandmerk
(U mag een volledig brandmerk ingeven, of een gedeelte daarvan.
   N.B.: Als u het volledige brandmerk weet hoeft u alle andere vragen niet in te vullen.)
    
O P M A A K
Het resultaat moet gesorteerd worden op ...  Meetnummer
 Meetdistrict
 Plaats van meting
 Jaar van meting
 Scheepsnaam
 Scheepstype
 Werf
 Plaatsnaam van de werf
 Bouwjaar
 Lengte
 Breedte
 Tonnage
 Brandmerk
 Naam van de eigenaar
 Woonplaats van de eigenaar
  
Welke velden wilt u in de uitvoer opnemen?
(U mag meer dan één veld aanklikken. Gebruik <Control><Click> om er velden bij te selecteren.
Er zijn meer keuzemogelijkheden dan u ziet. Gebruik de schuifbalk om omlaag te scrollen.)
N.B. Het meetnummer wordt altijd getoond, onafhankelijk van uw keuze.