Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Twee Gebroeders

Meetnummer: A8478N
  Meetnummer:
A8478N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
26 september 1934
Meetplaats:
Amsterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Twee Gebroeders
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motortjalk
Materiaal:
staal
Werf:
Gebr. Barkmeijer
Plaats werf:
Sneek
Bouwjaar:
1894
 
  Lengte:
21,62 meter
Breedte:
4,62 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
112,014 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: S148N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Andere naam: Sterrenwind
  Naam:
Sterrenwind
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is W. Elzinga
  Naam:
W. Elzinga
Domicilie:
Leeuwarden
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1918_041
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
3183 B Gron 1954
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.