Werf: Gebroeders Barkmeijer

in Sneek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebroeders Barkmeijer".

Algemeen

De werfcode is: =Barkmeijer-Sneek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Woudvaartkade 21 in Sneek.  

Er staan 289 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 166 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf M.M. van der Werf, Gebr. Van der Werf in Sneek.

Bijzonderheden

De "Gebroeders" uit de naam van de werf waren Gerrit Barkmeijer (geb. 1860) en Jan Barkmeijer (1866). Dat waren twee van de vier zoons van Berend Barkmeijer die een werf had in Briltil.
Berend heeft het werfterrein in 1889 gekocht. Er was toen een (dak?) pannenfabriek op gevestigd, dus de gebroeders hebben de werf van de grond af aan opgebouwd.

Gerrit en Jan bleven negen jaar werken als zetbaas van hun vader, die overigens (waarschijnlijk) zelf nooit schepen in Sneek gebouwd heeft. Op 18 januari 1898 kregen ze de werf in eigendom.

De werf was van het begin af aan gespecialiseerd in ijzeren schepen. Vader Berend Barkmeijer had die nieuwe techniek in 1887 geïntroduceerd op zijn werf in Briltil. De Barkmeijers liepen daarmee voor op de meeeste andere werven in Friesland. Dat heeft ze geen windeieren gelegd. Skûtjehistorie vermeldt dat er tussen 1890 en 1908 174 schepen op de werf gebouwd zijn - waarvan er dus 167 gemeten zijn. Een heel hoog aantal. Dat heeft misschien met de financiering te maken: de Gebr. Barkmeijer boden financiering aan op de door hen gebouwde schepen.

Op deze werf zijn veel skûtsjes gebouwd, waarvan een klein deel nu nog steeds deelneemt aan de wedstrijden. Pas op: de scheepsmeters vermeden het woord "skûtsje", dat als denigrerend werd ervaren, maar noemden zo'n type schip een roefschip.

In 1905 stond de werf al weer te koop. De werf bestond toen uit een woonhuis, een knechtswoning met werkplaats, twee grote loodsen van 31 bij 25 meter en twee langshellingen.

In 1906 is de werf daadwerkelijk verkocht aan Minne Molles van der Werf uit Kootstertille. Meting S944N, die aangeeft dat dat schip nieuw is gebouwd op de werf van de Gebr. Barkmeijer in Sneek, kan dus niet kloppen. En, inderdaad, de werfnaam staat niet in de meting, maar is "uit andere bronnen toegevoegd." Die andere bronnen hebben het dan mis.

Later is de werf eigendom geweest van Molle en Gerlof van der Werf. Vanaf 1942 van J.T. Fikkers, en later B.J. Fikkers. Vanaf 1958 A. Nugteren en vanaf 1961 Johan van der Meulen en vanaf 1991 diens zoon Henk van der Meulen. Pikant is dat de Van der Meulens zich juist toeleggen op houtbouw. De werf bestaat nog steeds (2021), thans onder de naam "Jachtwerf Joh. van der Meulen".

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!