Werf: M.M. van der Werf, Gebr. Van der Werf

in Sneek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "M.M. van der Werf, Gebr. Van der Werf".

Algemeen

De werfcode is: =Werf-Sneek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Woudvaartkade 21 in Sneek.  

Er staan 120 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 62 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1906.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebroeders Barkmeijer in Sneek.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf J.Th. Fikkers en B.J. Fikkers in Sneek.

Bijzonderheden

De werf is heel uitgebreid beschreven bij Skûtsjehistorie, dus dat hoef ik niet nog eens over te doen. Zie de literatuur en bronnen hieronder.

Dus een samenvatting van het verhaal: Minne Molles van der Werf kocht deze werf in 1906 van de Gebr. Barkmeijer (zie aldaar). Het was toen een gevestigde werf die in staal bouwde. Net als Barkmeijer bouwde M.M. van der Werf in eerste instantie veel skûtsjes (die in de metingen staan als "roefschip", skûtsje was toen een denigrerend woord). Later ook beurtschepen enzovoorts. Het eerst motorschip dat op de werf gebouwd werd is, volgens de metingen, uit 1911.
De Gebroeders van der Werf (dus de zoons van Minne Molles) bouwden later volgens de metingen bijna uitsluitend motorvrachtschepen, waaronder één spits (meetnummer A8639N).
De broers weigerden in WO II voor de Duitsers te werken en verkochten hun werf in 1942 aan J.Th. Fikkers. Zie aldaar.

De werf bestaat nog steeds en is thans (2021) van het bedrijf Joh. van der Meulen.

(JS, okt. 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!