Werf: J.Th. Fikkers en B.J. Fikkers

in Sneek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.Th. Fikkers en B.J. Fikkers".

Algemeen

De werfcode is: =Fikkers-Sneek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Woudvaartkade 21 in Sneek.  

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1954.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1954.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf M.M. van der Werf, Gebr. Van der Werf in Sneek.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Sneker Scheepsbouw Unie, A. Nugteren in Sneek.

Bijzonderheden

Dit is de huidige (2021) werf van Joh. van der Meulen aan de Woudvaart/Waldfeart. Deze werf is in 1889 opgericht door de Gebr. Barkmeijer, in 1906 verkocht aan Minne Molles van der Werf, die hem later overdeed aan zijn zoons Gebroeders van der Werf.

Deze werf is uitstekend gedocumenteerd bij Skûtsjehistorie, dus ik noem alleen de hoofdlijnen.

Het verhaal gaat (ik vind nergens bewijs) dat de Gebroeders van der Werf tijdens WO II beslist niet voor de Duitsers wilden werken en daarom de werf in 1942 verkochten aan Fikkers.

J.Th. Fikkers (Johannes Theodorus, 1883 - 1948) kocht de werf dus in 1942. Hij deed hem in 1947 over aan zijn zoon B.J. Fikkers (1913 - 1998), die hem in 1958 weer verkocht aan A. Nugteren, de eigenaar van de Sneker Scheepsbouw Unie.

Opvallend is dat er uit die 16 jaar dat de werf in handen was van vader en zoon Fikkers maar één meting bekend is, meting G8827N uit 1954: een motordekschuit van 16 meter lang. Zelfs daar staat in de ligger niet bij dat hij bij Fikkers gebouwd is; dat is door de bewerker toegevoegd uit de binnenmeetbrieven Groningen. kennelijk gebruikte de Fikkers deze werf in die tijd als reparatiewerf en niet als nieuwbouwwerf, net als Nugteren na hen.

In zijn artikel "125 jaar scheepswerven aan de Woudvaart" geeft Jelmer Kuipers ook heel weinig details over deze periode. Hij komt niet verder dan een foto van een motorklipper die op de werf wordt verlengd en de tekst "Na de oorlog veel reparatie- en herstelwerk". Dat stemt dus overeen met het geringe aantal metingen.

We weten uit de genealogiewebsite over de familie Fikkers dat J.Th. Fikkers de tweede zoon is van Berend Fikkers (1850-1931), die in 1875 een scheepswerf begon in Oude Vallaat, op de grens van Muntendam en Veendam. Die werf ging uiteindelijk naar de oudste zoon. Kennelijk moest Johannes Theodorus dus een eigen werf zoeken. Hij was overigens al 59 toen hij de werf in Sneek kocht. Hij is in 1948 bij een ongeval op de Afsluitdijk omgekomen. Even een zijstapje: de oudste zoon van Berend Fikkers, Th. J. (Derk) Fikkers, erfde de werf in Oude Vallaat, maar ging in 1922 naar Martenshoek waar hij een scheepswerf begon aan de Werfkade.

B.J. Fikkers was de oudste zoon van J.Th. Fikkers. Over hem is niet meer bekend dan geboorte- en sterfdatum.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!