Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Koophandel

Meetnummer: A9228N
  Meetnummer:
A9228N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
19 mei 1937
Meetplaats:
Alphen a/d Rijn
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Koophandel
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
tjalk
Materiaal:
staal
Werf:
Bodewes
Plaats werf:
Hoogezand
Bouwjaar:
1887
 
  Lengte:
24,55 meter
Breedte:
4,73 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
132,312 ton
   
  Eigenaar:
S. Seinen
Domicilie:
Alphen a/d Rijn
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R11393N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: Ga44N
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1918_166
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1920_049
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
53 B Arnh 1928
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R11393N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Dit schip is bewaard gebleven
  Dit schip komt voor in het Bestand Historische Schepen (BHS), de database van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder BHS nummer 11380. Klik hier om de gegevens over de huidige staat van het schip in te zien. (Opent in een nieuw venster).  
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.