Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Cornelis de Witt

Meetnummer: R207N
  Meetnummer:
R207N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
1 november 1899
Meetplaats:
Rotterdam
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Cornelis de Witt
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
raderstoomboot voor passagiers 65 epk
Materiaal:
ijzer
Werf:
C. en P. Boele
Plaats werf:
Slikkerveer
Bouwjaar:
1870
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Lengte:
49,88 meter
Breedte:
11,56 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
153,462 ton
   
  Eigenaar:
Stoomboot Reederij Fop Smit en Co.
Domicilie:
Rotterdam
Opmerking bij eigenaar:
 
  N.B. De naam van de eigenaar is aangepast. De originele invoer is: Stoomboot Reederij Fop Smit & Co. .  
Hermeting
  Datum:
16 november 1910
Plaats:
Rotterdam
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1972_043
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
5894 B Rott 1937
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1