Werf: Wed. C. Boele & Zonen

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. C. Boele & Zonen".

Algemeen

De werfcode is: =WedCBoele-Slikkervee
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ringdijk 486 in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).  

Er staan 80 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 24 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1870.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepswerven Piet Hein in Slikkerveer.

Bijzonderheden

Er waren drie werven van Boele, twee in Slikkerveer en één in Bolnes. Dan waren er ook nog verscheidene samenwerkingsverbanden, onder meer met de firma Pot, maar ik houd me in bij de driedeling Boele in Slikkerveer, de Weduwe C. Boele in Slikkerveer en NV. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek in Bolnes -- oorspronkelijk Boele en Pot in Bolnes.

In een notendop: de werf begonnen in 1854 in Slikkerveer, gesticht door twee broers Boele. In 1871 werd de werf gesplitst. In 1896 werd de vestiging in Bolnes geopend. In 1931 sloot de vestiging in Slikkerveer.In 1987 moest ook Boele Bolnes sluiten.

Grondleggers waren Cornelis Boele (Alblasserdam, 12 juli 1818 - 28 april 1870) en Pieter Boele (Alblasserdam, 20 februari 1827 - Ridderkerk, 23 juli 1887). Zij begonnen de werf in Slikkerveer in 1854.
Na de dood van Cornelis in 1870 trad de weduwe van Cornelis (haar meisjesnaam was Judith Neeltje Tuk, 1818-1892) in 1871 uit de firma en begon voor zichzelf: de Weduwe C. Boele en Zonen.

De Weduwe C. Boele (Judith Neeltje Tuk, dus) sterft in 1892. Zij wordt opgevolgd door haar zoons Marinus Christinus (1824-1923) (weer een andere) Pieter (1850 -1932) en Nicolaas (1852 - 1912). Van Marinus Christinus weten we niet hoe lang hij in het bedrijf gezeten heeft. Pieter Czn noemt zichzelf tussen 1897 en 1902 Scheepsbouwmeester, in 1920 wordt hij aangeduid als Industrieel, in 1931 (hij was toen 80 jaar oud) is hij zonder beroep. Nicolaas staat bij zijn overlijden in 1912 te boek als scheepsbouwmeester. Daarna is de opvolging in de familiekring onmogelijk: Marinus Christinus krijgt geen kinderen, Pieter Czn krijgt twee doodgeboren kinderen en Nicolaas is ongehuwd gebleven. De werf wordt volgens mevrouw Van Blokland-Visser in 1920 overgenomen door de Gebroeders Schram van de werf Piet Hein. Maar de naam blijft tot 1925 N.V. Wed. C. Boele en Zonen. Metingen voor de werf Piet Hein in Slikkerveer stoppen na 1929.

Ik heb de metingen als vogt verdeeld:
- Alle metingen waarin op de een of andere manier "Boele" voorkomt en als plaats "Bolnes" ken ik tussen 1896 en 1915 toe aan Boele en Pot en na 1915 aan de NV Boele's Scheepswerven en Machinefabriek, vestiging Bolnes. Dat is eigenlijk niet correct, want de werf veranderde niet in 1915, alleen de rechtsvorm veranderde. Maar voor het begrip is het wel zo duidelijk.
- Alle metingen die op de een of andere manier "Weduwe Boele" of "C. Boele" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van de Weduwe C. Boele.
- Alle metingen die expliciet "P. Boele" of "Boele Pzn" in Slikkerveer bevatten ken ik toe aan de werf van P. Boele in Slikkerveer. Daar komt een aantal keren "Boele en Pot" in voor. Ik beschouw dat als een fout van de scheepsmeters: Boele en Pot was de werf in Bolnes. Maar de werf in Slikkerveer stond tussen 1896 en 1916 onder hetzelfde management, dus de fout is begrijpelijk. Ik laat dus de plaatsnaam voor de werfnaam gaan.
- Voor alle zekerheid: alle vermeldingen in de metingen van "Boele en Pot" vóór 1896 en na 1916 zijn sowieso een anachronisme. Boele en Pot bestond alleen te Bolnes en alleen tussen 1896 en 1916.
- Hetzelfde geldt voor alle vermeldingen van de werf in Bolnes vóór 1896: toen was er nog geen werf van Boele in Bolnes, en dus ken ik die metingen toe aan de werf in Slikkerveer.
- Dan blijft een grote restcategorie over: "Boele" zonder meer in Slikkerveer. Dat kan dus zowel de Weduwe C. Boele en Zn. zijn als P. Boele Pzn. Ik ken die metingen arbitrair toe aan de P. Boele Pzn, ik heb namelijk het idee dat dat een (veel) grotere werf was. Daar zullen dus fouten inzitten. Caveat Lector!

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!