Werf: N.V. Scheepswerven Piet Hein

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerven Piet Hein".

Algemeen

De werfcode is: =PietHein-Slikkerveer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Wed. C. Boele & Zonen in Slikkerveer.

Bijzonderheden

Dit is de voormalige werf van de Wed. C. Boele en Zn. (zie aldaar). De zonen waren alle drie zonder kinderen gestorven en de werf stond in 1920 kennelijk te koop. Hij is gekocht door Wouter Schram, die al eerder (van 1900 - 1909) een werf in Slikkerveer heeft gehad. In 1909 heeft hij die vorige werf verkocht en is hij opnieuw begonnen in Bolnes. De werf in Bolnes ging vanaf 1914 "Piet Hein" heten. De werf is niet vernoemd naar de zeeheld, maar naar de beide zoons van Schram, Hendrik en Pieter, die ook in het bedrijf komen.

In 1920 werd de werf van Weduwe C. Boele dus overgenomen en wordt de officiële naam "N.V. Scheepswerven 'Piet Hein', v/h Fa. W. Schram en Zonen" te Bolnes en Slikkerveer. Dit is dus de tweede werf van Schram in Slikkerveer, op een andere plaats dan de eerste. Ik reken ze als twee aparte werven. Dit is een zusterwerf van de werf met dezelfde naam in Bolnes. Na 1929 zijn er geen metingen meer bekend van deze werf. De laatste meting (R7021N) geeft als bouwer(s) aan " N.V. Scheepswerf Piet Hein/ De Groot en Van Vliet". Is het mogelijk dat De Groot en Van Vliet de werf hebben overgenomen?

(JS, juli 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!