Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Pieter Schram

Meetnummer: R6261N
  Meetnummer:
R6261N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
20 oktober 1925
Meetplaats:
Rotterdam
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Pieter Schram
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
sleepschip
Materiaal:
staal
Werf:
N.V. Scheepswerven Piet Hein
Plaats werf:
Slikkerveer
Bouwjaar:
1925
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Lengte:
79,95 meter
Breedte:
9,50 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
1.389,430 ton
   
  Eigenaar:
P. Monster
Domicilie:
Heumen
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R7675N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Werfnaam uit Statistiek van den Nederlandschen Scheepsbouw 1925
Literatuur:
Status:
 
Kadaster
  Brandmerk:
786 B Rott 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A19091N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R7675N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R21840N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R34820N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1978_048
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.