Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Sytske Anna

Meetnummer: RN14
  Meetnummer:
RN14
District:
Rotterdam
Meetdatum:
23 augustus 1979
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Sytske Anna
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
werkschip
Materiaal:
onbekend
Werf:
Gebr. Paans
Plaats werf:
Roodevaart
Bouwjaar:
1931
 
  N.B. De naam van de werf is aangepast. De originele invoer is: Gebr. Paasn .  
  Lengte:
34,86 meter
Breedte:
4,86 meter
Inzinking:
1,10 meter
Waterverplaatsing:
50,292 ton
   
  Eigenaar:
P. Mulder
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  N.B. De naam van de eigenaar staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: R29746N
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Literatuur:
www.onsvarendwoonschip.nl
Status:
1999: W. Potjes (Pegasus), 2007 Fam. Schut (Paulinette), 2016 Martin en Gaike Bos (Meerval)
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H2001_161
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
392 B Breda 1931
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R25859N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R29746N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: Zb1389N  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.