Werf: Amsterdamsche Droogdok Maatschappij

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Amsterdamsche Droogdok Maatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =ADM-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Meeuwenlaan, later ook Hornweg in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 27 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1960.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in Amsterdam.

Bijzonderheden

Reparatiewerf voor zeeschepen. Opgericht op 4 september 1877, op initiatief van (hoofdzakelijk) de Stoomvaart maatschappij Nederland. De werf lag in Amsterdam Noord, ongeveer tegenover het Centraal Station. Had tot 1911 drie dokken, tussen 1911 en 1938 vijf dokken. De ADM had voor de Tweede Wereldoorlog een grote machinefabriek, waarin niet alleen stoommachines en later Dieselmotoren (in licentie) werden gebouwd, maar ook drukpersen.

De werf was voor de binnenvaart niet van groot belang. De metingen die we tegenkomen betreffen hoofdzakelijk dekschuiten, volgens de Wervenlijst van De Binnenvaart voor eigen gebruik. (De stelligheid waarmee Wikipedia en andere websites vertellen dat er tot 1950 geen nieuwbouw plaatsvond is dus wat al te sterk - geen nieuwbouw van zeeschepen, dat wel.)

De ruimte in Amsterdam-Noord was beperkt. In 1960 werd een tweede terrein in gebruik genomen in het Westelijk Havengebied, aan de Hornweg 6. De werven werden daarna "Werf Noord" en "Werf Westhaven" genoemd. Omdat we aan de hand van de metingen niet kunnen onderscheiden welke schepen na 1960 op welke werf gebouwd zijn voer ik de Werf West niet als aparte werf op.

In 1978 ging de werf failliet. Een deel van de activiteiten werden ondergebracht bij de NDSM. Dat was in feite een doorstart, waarbij de doorgestarte ADM, thans op het terrein van de voormalige concurrent NDM, weer alleen maar scheepsreparatie deed en de doorgestarte NSM - overigens onder het beheer van de ASM - alleen maar nieuwbouw deed.

In 1985 ging de werf definitief ten onder. Het terrein aan de Meeuwenlaan in Noord werd gesaneerd en werd een woonwijk. Alleen de straatnamen (bijvoorbeeld Gedempte Insteekhaven, Het Dok, Ketelmakerij en niet ye vergeten Wilhelminadok) en één monument moeten de herinnering aan de werf levend houden. De Werf Westhaven bleef een scheepsbouwbestemming houden. Scheepsbouw die er niet was. Dus is het terrein een komen en gaan van krakers ("woon- en werkgemeenschap ADM") en louche projectontwikkelaars. De laatste keer is het terrein in december 2018 ontruimd. Er zit thans weer een scheepsreparatiebedrijf, dat niet heel actief lijkt.

Niet te verwarren met de Nederlandsche Dok Maatschappij (NDM), dat was een ander bedrijf, meer naar het westen gelegen aan de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. (Zie: NSM-2-Amsterdam) Als de scheepsmeters spreken van Nederlandsche Droogdok Maatschappij heb ik die meting bij de NDM (dus die andere werf) ondergebracht.

(JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!