Werf: Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM)

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM)".

Algemeen

De werfcode is: =NDSM-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Klaprozenweg in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1946.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1966.

Deze werf is een vervolg op de werf Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (Vestiging Noord) in Amsterdam.

Bijzonderheden

Hoofdzakelijk zeeschepenwerf. Deze werf heeft bestaan van 1946 tot 1978. De werf is ontstaan doordat na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandsche Dok Maatschappij en de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij - die buren waren in Amsterdam-Noord - werden samengevoegd. In feite was de NDSM niet meer dan een paraplu, want beide werven behielden hun eigen directie en commissaren - alsook hun financiële onafhenkelijkheid. De samenvoeging leidde tot een enorme werf, die hemelsbreed meer dan twee kilometer lang was. Bij de grote sanering in de Nederlandse scheepsbouwsector in de jaren '60 en '70 werd de werf eerst onderdeel gemaakt van het Verolme-concern (september 1986), later Rijn-Schelde Verolme (RSV), waar ook de Amsterdamse Droogdok Maatschappij bijgevoegd werd. Na het RSV debacle werden de werven in 1978 en 1979 opnieuw gesplitst in de Amsterdamse Droogdok Maatschappij en de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij. Deze bedrijven bleken ook niet levensvatbaar en gingen beide in 1984 failliet. De dokken in het noordwesten van het terrein worden nog wel gebruikt, thans (2021) door Damen Schiprepair Amsterdam. Na het jaar 2000 is de scheepsbouw op de rest van het terrein geleidelijk aan verdwenen. De gebouwen van de voormalige NDSM werf werden een een "broedplaats" voor diverse soorten kunstenaars, en het terrein wordt thans "herontwikkeld" tot woon- en werkgebied. (JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!