Werf: Werf Welgelegen, Y. Alkema

in Makkum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Werf Welgelegen, Y. Alkema".

Algemeen

De werfcode is: =Alkema-Makkum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Grote Zijlroede in Makkum.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1879.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Scheepswerf Welgelegen Fa. C. Amels & Zn in Makkum.

Bijzonderheden

Ynte Alkema (1841 -1925) was hier einde 19e eeuw de werfbaas. Hij weigerde (volgens de website van de SSRP) om ijzeren schepen te boeuwen en bleef bij houtbouw. De werf werd volgens de Wervenlijst van De Binnenvaart in 1918 overgenomen door Amels. Opvallend zijn twee metingen uit 1908 van een schip dat dan al aan Amels wordt toegeschreven. Day moet dus bijna wel Alkema geweest zijn. Ik heb ze echter bij Amels gezet, gezien het feit dat het daar met zoveel stelligheid staat. (JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!