Werf: Scheepswerf Welgelegen Fa. C. Amels & Zn

in Makkum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Welgelegen Fa. C. Amels & Zn".

Algemeen

De werfcode is: =Amels-Makkum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Grote Zijlroede in Makkum.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 59 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 39 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1985.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Werf Welgelegen, Y. Alkema in Makkum.

Bijzonderheden

Dit was de voormalige werf van Alkema, die weigerde te stoppen met de bouw van houten schepen. Zijn werknemer Cornelis Amels neemt in 1918 de werf over en handhaaft de naam Welgelegen. De zoons van Cornelis, Wiebe en Douwe nemen de werf in 1944 over van hun vader. In 1949 wordt de werf verplaatst naar de Makkummer Waard, de huidige vestigingsplaats van De Vries Jachten. In de jaren tachtig gaat men over tot de bouw van luxe jachten. Mei 1987 failliet, maar maakt een doorstart. Amels wordt in 1991 overgenomen door Damen. In 2001 wordt de werf overgeplaatst naar Vlissingen en gaat daar verder met de bouw van superjachten.

Amels is in 990 nog heel even van Donals Trump geweest, de latere president van de U.S.A. Die liet bij Amels zijn superajcht Princess II bouwen en kwam in betalingsproblemen - en kocht toen Amels maar op om niet failliet verklaard te worden. Heel snel verkocht hij de werf door aan aan andere Amerikaanse belegger. Maar de Princess II is nooit meer afgebouwd.

Opvallend zijn wel twee metingen van schepen uit 1908 die door de meter aan Amels worden toegeschreven. Dat moet toen dus nog de werf van Zwolsman zijn geweest - waar Amels overigens wel meesterknecht was (JS, okt 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!