Werf: N.V. Scheepswerf De Amstel

in Ouder-Amstel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf De Amstel".

Algemeen

De werfcode is: =Amstel-OuderAmstel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Amsteleiland 3, 1184 VZ Ouderkerk aan de Amstel in Ouder-Amstel (Inclusief Ouderkerk a/d Amstel).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 80 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 46 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1983.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Fa. C.J. Baas, werf 'De Goede Verwachting' in Ouder-Amstel.

Bijzonderheden

Dit is de voortzetting van de eerdere Scheepswerf De Goede Verwachting die "aan de sluis" in het dorp Ouderkerk aan de Amstel lag. In 1931 verhuisde de toenmalige eigenaar, C.J. Baas, de werf naar het Amsteleiland. In 1985 was de directie in handen van de heer P.J. Baas en zijn zuster C.M. Baas. Het Amsteleiland wordt in Ouderkerk nog altijd het "Baas-eiland" genoemd.

Officieel ligt het eiland in Amstelveen. Dat zit zo: Eind 19e eeuw is er een grote meander in de Amstel rechtgetrokken. De Amstel was daar de grens tussen Amstelveen (toen nog Nieuwer-Amstel) en Ouder-Amstel. Er is toen op Amstelveens grondgebied een nieuw kanaal gegraven, maar het eiland bleef officieel Amstelveen. Dat zie je duidelijk op OpenStreetMap, waar gemeentegrenzen op staan ingetekend.

Ik heb de indruk dat de naam "Scheepswerf De Amstel" pas vanaf de verhuizing naar het Amsteleiland in 1931 (sommige bronnen zeggen 1933) gebruikt wordt. In de metingen komt hij voor die tijd niet voor. De naam Baas wordt dan juist bijna niet meer gebruikt. Overigens niet te verwarren met Scheepswerf De Amstel van Thiebout, die tussen 1908 en 1921 bestond, maar op een heel andere plaats lag, namelijk bij De Omval. Van het Amsteleiland meldt één van de bronnen expliciet dat het tot 1931 braak lag.

Heeft onder meer de "Bijlmerbakken" en de blusboot Jan van der Heide III gebouwd (Meting AN1342).

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!