Werf: B.G. Fikkers

in Martenshoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "B.G. Fikkers".

Algemeen

De werfcode is: =BGFikkers-Martenshoe
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werfkade in Martenshoek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 85 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 45 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1946.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Fikkers in Martenshoek.

Bijzonderheden

Er zijn veel hondjes die Fikkers heten - sorry voor de flauwe grap. De meters zijn slordig in het opgeven over welke Fikkers het gaat.
In principe is het "Gebr. Fikkers" in Martenshoek (Gem. Hoogezand) van 1915 - 1923. Daarna werd die werf opgesplitst tussen B.G. Fikkers en Th. J. Fikkers, allebei dus nog steeds in Martenshoek - maar Th. J. vermeldt vaak Foxhol (één kern meer naar het westen). Dan zijn er nog Fikkers in Muntendam en Sneek.

Ik heb hier alle metingen verzameld die aangeven dat de werfnaam begint met een "B", gevolgd door op de een of andere manier Fikkers,
en die als werfplaats Hoogezand of Martenshoek opgeven.
Maar er zijn vrij veel metingen die niet aangeven om welke Fikkers het gaat, G.B of Th.J. Dus heb ik zowel hier als bij Th. J. ook alle metingen staan waar als werf alleen maar "Fikkers" staat en als plaats Hoogezand of Martenshoek (maar niet Foxhol), en die gebouwd zijn na 1924.
Dat betekent dat die metingen zowel hier opgesomd staan als bij Th. J. Dat leidt dus tot dubbelingen. Caveat Lector! (JS, juli 2019)

Uit Genealogicus, genealogie van de familie Fikkers: "B.VI-d Bernardus Gerhardus (Bernard) Fikkers; geboren Oude Vallaat, Muntendam 13-11-1890, overleden 's-Gravenhage 25-09-1976, begraven Nijmegen H. Landstichting, zoon van Berend Fikkers en Leentje Kramer. Scheepsbouwer."

Er zijn twee metingen die als werf vermelden Bernard Fikkers in Groningen. Er is nooit een Bernard Fikkers in de Stad Groningen geweest, dus ik vat dat maar op als Bernard Fikkers in de Provincie Groningen - en dus staan ze hier bij.

(JS, augustus 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!