Werf: B. Remkes

in Veendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "B. Remkes".

Algemeen

De werfcode is: =BRemkes-Veendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Beneden Dwarsdiep 6 in Veendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 70 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 26 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1934.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Remkes en Bodewes in Veendam.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf van Remkes en Bodewes in Veendam. Op 12 januari 1928 overleed Bodewes: "Bij het lasschen van platen aan de werf van de firma Remkes en Bodewes, te Veendam, is een apparaat gesprongen. De 31-jarige firmant J. Bodewes werd tegen het hoofd getroffen."

B.F.R. (Bernardus) Remkes zet de werf in zijn eentje voort. De laatste keer dat in een advertentie de naam Remkes en Bodewes gebruikt wordt is op 3 maart 1928. Vanaf mei 1928 heet de werf B. Remkes.

Net als eerder R&B voert Remkes een tweesporenbeleid: enerzijds is hij succesvol met nieuwbouw, anderzijds handelt hij ook in tweedehandsschepen. Eigenlijk hetzelfde als alle andere werven ook doen, maar Remkes timmert met veel advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden flink aan de weg.

Het is echter opmerkelijk hoe lang Remkes nog nieuwbouw blijft plegen. Had hij eind 1929 een goed gevulde orderportefeuille of zagen zijn opdrachtgevers in eerste instantie de depressie niet zo zwaar in? Pas in 1932 komt het accent meer en meer op het aanbod van tweedehands schepen te liggen. Opmerkelijk is dat Remkes kennelijk in staat is om op die tweedehands schepen hypotheek te geven.

Maar zelfs in 1933 bouwt en verkoopt Remkes nog drie stevenaken. Dat is er een meer dan de veel grotere werf van de Gebr. Grol in Veendam dat jaar produceert, en gemiddeld zijn ze groter ook. En ook in 1934 produceert Remkes nog drie stevenaken, howel veel kleiner dan die van een jaar eerder.

Maar uiteindelijk gaat het mis. Op 18 april 1936 verschijnt een advertentie waarin zowel de werf als het woonhuis van Remkes op 29 april ter veiling worden aangeboden. Veel brengt het niet op: de koper is K. Tonkes voor 4.120 gulden. Remkes en zijn gezin verhuizen naar de Stad Groningen. We weten zelfs het adres: 2e Willemsstraat 10a. Daarna houdt zijn spoor op.

Keuning vermeldt plusminus 20 arbeiders in 1929. Hij noemt overigens de werf dan nog altijd Remkes en Bodewes.

Als we naar de metingen kijken dan valt op dat er tussen 1910 en 1927 in totaal 9 metingen zijn die als werfnaam "Remkes" zonder meer noemen. Maar Remkes was pas werfeigenaar vanaf 1923, en toen nog samen met Bodewes. Was er tussen 1910 en 1927 nòg een Remkes actief in Veendam? Of had B.R.R. Remkes voordat hij met J. Bodewes in zee ging een eigen werf? Die zou hij dan verlaten moeten hebben in 1923. In de bronnen - hoofdzakelijk Delpher - kan ik daar niets over terugvinden. Voorlopig houd ik het op slordigheid van de scheepsmeters - of de moderne bewerkers van de gegevens. Bij het schip uit 1910 bijvoorbeeld staat bij de eerste meting, uit 1910 (Hz1508N), geen werf genoemd. Pas bij de tweede meting, uit 1941 (G6029N), duikt plotseling de naam Remkes op. Maar dan wordt er zelfs een bouwnummer genoemd, die duidelijk niet afkomstig is van de meter, maar van een latere bewerker. I rest my case ...

(JS, april 2019, bewerkt mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!