Werf: Remkes en Bodewes

in Veendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Remkes en Bodewes".

Algemeen

De werfcode is: =RemkesBodewes-Veenda
(U mag in het selectiescherm in plaats van een werfnaam de werfcode opgeven, inclusief het "="-teken. U krijgt dan alle metingen van schepen van deze werf te zien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.)

Het adres van de werf was Beneden Dwarsdiep (?) in Veendam.

Er staan 39 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Bijzonderheden

Volgens het Handelsregister Kamer van Koophandel Oost-Groningen (Veendam) heeft de werf van 1923 tot 1928 bestaan.

Volgens de Wervenlijst van Binnenvaartvaartschepen een voortzetting van de werf van de Gebr. Van Wijk.

Uit de Schager Courant van 14 januari 1928, pag 5: "Bij het lasschen van platen aan de werf van de firma Remkes en Bodewes in Veendam is 'n apparaat gesprongen. De 31-jarige mede-ondernemer J. Bodewes werd tegen het hoofd getroffen. Hij overleed kort daarna."

Pas op: tegelijkertijd functioneerde in Veendam de werf van B. Remkes. Zie aldaar.

Het boek "Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940" geeft een kaartje met scheepswerven in Oost-Groningen, situatie in 1900. Daarbij wordt deze werf genoemd, aan het Beneden Dwarsdiep. Dat klopt dus niet in de tijd. Misschien de werf van B. Remkes (maar die is ook pas actief vanaf 1920!)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!