Werf: Remkes en Bodewes

in Veendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Remkes en Bodewes".

Algemeen

De werfcode is: =RemkesBodewes-Veenda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Beneden Dwarsdiep in Veendam.  

Er staan 39 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Van der Wijk in Veendam.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf B. Remkes in Veendam.

Bijzonderheden

Dit is de voormalige werf van de Gebr. van (der) Wijk aan het Beneden Dwarsdiep in Veendam. Hij is in oktober 1923 verkocht aan de zwagers J. (Josephus) Bodewes en B. (Berend) Remkes uit Hoogezand.
Volgens het Handelsregister Kamer van Koophandel Oost-Groningen (Veendam) heeft de werf van 1923 tot 1928 bestaan.

Kennelijk kopen de zwagers ook de goodwill van de Gebr. van der Wijk. Daar adverteert de werf in eerste instantie ook mee. In de eerste advertentie die ik van de werf ben tegengekomen, van 2 november 1923, presenteren ze zichzelf als: Remkes en Bodewes, v/h Gebr. v.d. Wijk, Dwarsdiep, Veendam.
Vanaf juni 1924 laten ze dat toevoegsel weg. Kennelijk hebben ze inmiddels zelf voldoende naamsbekendheid opgebouwd.

Uit de Schager Courant van 14 januari 1928, pag 5: "Bij het lasschen van platen aan de werf van de firma Remkes en Bodewes in Veendam is 'n apparaat gesprongen. De 31-jarige mede-ondernemer J. Bodewes werd tegen het hoofd getroffen. Hij overleed kort daarna."

In maart 1928 heet de werf nog Remkes en Bodewes, op 7 mei 1928 heet de werf B. Remkes.

Het boek "Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940" geeft een kaartje met scheepswerven in Oost-Groningen, situatie in 1900. Daarbij wordt deze werf genoemd. Dat klopt dus niet in de tijd. De werf vas toen nog van de Gebr. Van der Wijk.

Eén meting uit 1901, van een schip dat in 1870 gebouwd is (meting A668N) geeft expliciet aan dat dat schip bij de Gebroeders Bodewes in Veendam gebouwd zou zijn. Die scheepsmeter was behoorlijk in de war, want noch in 1870, noch in 1901 zaten er Gebroeders Bodewes in Veendam. Als de bouwdatum klopt komt eigenlijk alleen de werf van G.J. Bodewes in het nabij Veendam gelegen Sappemeer ("=Bodewes-Sappemeer") in aanmerking. Als de naam (Gebroeders!) klopt zou het de werf van de Gebr. Bodewes in Lobith kunnen zijn ("=Bodewes-Lobith"). In beide gevallen zouden we dan wel de datum van het eerst daar gebouwde schip (iets) vervroegen. Bij de digitalisering heeft een van de bewerkers de opmerking toegevoegd: "Mogelijk gaat het hier om de werf van Remkes en Bodewes." Maar die werf was dus ook pas veel later actief dan het genoemde bouwjaar en het meetjaar. Ik heb deze meting nergens onder gebracht.

Iets soortgelijks geldt voor meting G6635N, van een bolschip uit 1902. Gemeten in 1941. Wordt ook toegeschreven aan "Bodewes te Veendam". Maar de eerste meting van dat schip, meting Hz342N uit 1902, zegt niets over de werf - noemt alleen Veendam als plaats van de werf. In dit geval is die scheepsmeter uit 1942 de schuldige. Ach, hij zal in die tijd wel wat anders aan zijn hoofd gehad hebben. Een derde meting voor hetzelfde schip, AN693 uit 1981, neemt die werf Bodewes in Veendam klakkeloos over. Tja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is dus onzin: wel een werf in Veendam, maar geen Bodewes. Ook deze twee metingen heb ik nergens kunnen plaatsen.

(JS, nov 2019, bijgewerkt mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!