Werf: G. Baaij

in Ouder-Amstel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G. Baaij".

Algemeen

De werfcode is: =Baaij1-OuderAmstel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Korte Ouderkerkerdijk (thans Amsterdam) in Ouder-Amstel (Inclusief Ouderkerk a/d Amstel).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Bootbouwerij 'De Amstel', Firma Baay en Thiebout in Ouder-Amstel.

Bijzonderheden

Scheepsmakelaardij schrijft in 2019 op botentekoop.nl: "In 1894 vestigde Gerben Baaij zich als zelfstandig boot-, sloep- en giekmaker in de oude cacaomolen van Blooker, achter de Weesperzijde bij de Amstel. [...] Rond 1900 verhuisde de bootbouwerij naar de overzijde van de Amstel, de Wiegelstraat, vlak achter de Amsteldijk. In de jaren 1900 1904 bouwde Gerben - naast wherries, gieken en sloepen een aantal kajuitmotorboten." Helaas zonder bronvermelding. De genoemde Wiegelstraat bestaat niet en heeft ook niet bestaan, voor zover ik kan nagaan.
Wat we wel weten is dat J.G.P. Thiebout zich in 1903, samen met Baaij, vestigt aan de Korte Ouderkerkerdijk in wat toen nog Ouder-Amstel was. Het ligt meer voor de hand dat Baaij hier al werkzaam was. Baaij en Thibault gingen verder als "Baaij en Thiebout" (zie aldaar). Het verhaal gaat dat Thiebout wel een goede scheepsontwerper was, maar geen goede zakenman. Hoe dan ook, in 1912 gaan de twee weer uiteen. Baaij werkt dan nog een tijd lang aan de Amstel (zie: Baaij2-OuderAmstel) en verhuist later (wanneer?) naar Loosdrecht. Daar bouwt hij houten zeilboten, o.a. Sharpies en Draken, die door de betreffende klasse-organisaties nog steeds geroemd worden. Daar zijn echter (vanzelfsprekend) geen metingen van.

Niet te verwarren met Scheepswerf "De Rave" in de Ravenstraat op Kattenburg van G.H. Baaij, die van (ten minste) 1826 - 1866 actief was.

Deze entry gaat over de eerste werf van Baaij. Vier metingen van (vermoedelijk) drie motorbootjes.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!