Werf: Bootbouwerij 'De Amstel', Firma Baay en Thiebout

in Ouder-Amstel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bootbouwerij 'De Amstel', Firma Baay en Thiebout".

Algemeen

De werfcode is: =BaaijThiebout-OuderA
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Korte Ouderkerkerdijk (thans Amsterdam) in Ouder-Amstel (Inclusief Ouderkerk a/d Amstel).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 11 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf G. Baaij in Ouder-Amstel.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Werf 'De Amstel' van J.P.G. Thiebout in Ouder-Amstel.

Bijzonderheden

Dit was de voortzetting van de werf van Baaij, die al eerder bestond (zie Baaij1-OuderAmstel). Thiebout, die uit Zwolle afkomstig is, komt in 1903 naar Ouder-Amstel en wordt compagnon van Baaij. De samenwerking gaat kennelijk moeilijk. Mevrouw J.C. Kloos-Thiebout zegt in 1995 tegen Jan Brilleman: "Thiebout is ontwerper en kunstenaar, maar geen zakenman". In 1908 gaan de twee uiteen. Thiebout start dan aan de Korte Ouderkerkerdijk de werf De Amstel (zie: ThieboutAmstel-Ouder), Baaij gaat op eigen kracht verder. Later verhuist hij naar Loosdrecht en specialiseert zich in houten open wedstrijdboten (zie: Baaij2-OuderAmstel).

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!