Werf: G. Baaij

in Ouder-Amstel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G. Baaij".

Algemeen

De werfcode is: =Baaij2-OuderAmstel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ouderkerkerdijk 43 (thans Amsterdam) in Ouder-Amstel (Inclusief Ouderkerk a/d Amstel).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Bootbouwerij 'De Amstel', Firma Baay en Thiebout in Ouder-Amstel.

Bijzonderheden

G. Baay had vóór 1903 een werfje aan de Korte Ouderkerk in Ouder-Amstel (thans Amsterdam) (zie Baaij1-OuderAmstel).

In 1903 neemt hij J.G.P. Thiebout als compagnon. (Zie BaaijThiebout-OuderA). Het verhaal gaat dat Thiebout wel een goede scheepsontwerper was, maar geen goede zakenman. Hoe dan ook, in 1912 gaan de twee weer uiteen.

De nieuwe werf van Baaij zit niet meer aan de Korte Ouderkerkerdijk, maar aan de Ouderkerkerdijk, nummer 43. Dat is net iets ten oosten van de huidige Utrechtsebrug. Dit blijkt uit een advertentie voor "Baay Kano's" in de Waterkampioen van 1932. Kennelijk heeft Thiebout de werf aan de Korte Ouderkerk gehouden, en moest Baaij een kilometer verderop opnieuw beginnen.

Maar inmiddels is Baaij (wanneer?) ook actief in Loosdrecht. Daar bouwt hij houten zeilboten, o.a. Sharpies en Draken, die door de betreffende klasse-organisaties nog steeds geroemd worden. Daar zijn echter (vanzelfsprekend) geen metingen van. In diezelfde Waterkampioen staat een advertentie van Fa. G. Baay uit Loosdrecht. Blijkens het kaartje blijkt dat hij dan zit aan de Oud-Loosdrechtsedijk, ongeveer ter hoogte van Nr 165. Misschien was dat een neef, Frits Baay. Die wordt althans zo genoemd in het verhaal over de door Baay gebouwde Sharpies.

Maar dat komt in de metingen dus allemaal niet meer voor. De werf in Loosdrecht sloot in 1965.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!