Werf: Gebr. Barkmeijer, scheepswerf De Koningspoort

in Vierverlaten

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Barkmeijer, scheepswerf De Koningspoort".

Algemeen

De werfcode is: =Barkmeijer-Vierverla
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Perceel C99 en C100 aan de ZZ van het Hoendiep - eigenlijk in Hoogkerk in Vierverlaten.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 68 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 42 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1973.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Jac.F. Smit in Vierverlaten.

Bijzonderheden

Zes metingen uit de periode 1890 tot en met 1925 kunnen niet kloppen: de werf kwam pas in 1930 in bezit van de Gebr. Barkmeijer.

Wat de plaats betreft: in feite lag de werf aan de Hoogkerkse kant van het Koningsdiep. Het terrein is in 1973 door de CSM (suikerfabriek in Hoogkerk) opgekocht en de werf is na 1976 gesloopt. Thans liggen op die plaats de bezinkputten van de CSM. Er is daar helemaal niets meer dat aan de oude werf herinnert.

Dit is de voormalige werf van eerst Mulder en later Jac. F. Smit, die in 1930 failliet ging. De Gebr. Barkmeijer kochten het terrein op 23 juli 1930 voor fl 12.025,--. Zij braken de bestaande werf af en bouwden een middelgrote reparatiewerf waarop tegelijkertid 6 Friese-maat schepen gehellingd konden worden.

De "Gebr." waren Tammo (1891 -1961) die eerst had meegedraaid op de werf van zijn vader in Stroobos en Popko (1897 - 1974), die tegelijkertijd actief was op de werf in Stroobos en in Vierverlaten. Sommigen noemen ook Gerrit, maar volgens het jubileumboek van Barkmeijer Shipyards uit 2000 is hij nooit actief betrokken geweest bij de werf in Vierverlaten. (Gerrit was vanaf 1920 de eerste man op de werf in Stroobos.) Waarschijnlijk is hij wel financieel bijgesprongen, en vandaar dat zijn naam genoemd werd.
In 1956 legden Tammo en Popko de directie van de werf in Vierverlaten neer en nam Tammo's zoon Douwe (1923) de leiding over. De werf werd eind 1976/begin 1977 gesloten.

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!